Szukaj
  • Jeden Świat

Wydeptując ścieżkę ku lepszej przyszłości

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski Jeden Świat działa od grudnia 2002 roku. Od 20.04.2004 jest Organizacją Pożytku Publicznego - nasz numer KRS to 0000144665. 27 stycznia 2010 odebraliśmy aktualny KRS z zmienioną nazwą na Integrujące Stowarzyszenie "Jeden Świat" im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku. Działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski.


W imieniu całego Zarządu Stowarzyszenia zwracamy się z prośbą o pomoc, wsparcie i patronat nad naszą działalnością.

Stowarzyszenie stanowią rodzice osób niepełnosprawnych oraz sami niepełnosprawni oraz różni ludzie dobrej woli, którzy chcą nam pomagać swoim profesjonalizmem.


Naszym celem jest podejmowanie działań na rzecz poprawy zdrowia, lepszego rozwoju i integracji w środowisku naszych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, by w przyszłości nie była dla społeczeństwa.

Dla realizacji powyższego celu stworzyliśmy własny Ośrodek - w sąsiedztwie białostockiego Stowarzyszenia TĘCZA: przy ul. gen. Józefa Hallera 8, gdzie realizujemy nasze projekty i w miarę pozyskiwania środków prowadzimy różnego rodzaju terapię poprzez teatr, plastykę, muzykę.


Oprócz działań stacjonarnych realizujemy też spotkania w formie mobilnej: sportowe, dogoterapię, hipoterapię oraz organizujem y wyjazdy na wszelkie Przeglądy Artystyczne, integrujące obozy terapeutyczno - rehabilitacyjno - edukacyjne i wypoczynkowe, nie tylko w Polsce - także za granicą.


Nasze działania uzależnione są od możliwości pozyskania środków,

które w całości są przeznaczane na realizację celu statutowego. Albowiem nikt z Zarządu nie pobiera wynagrodzenia za swoją wolontariacką pracę. Jedynie dokumentacja księgowa jest prowadzona przez profesjonalne biuro księgowe.


Zajęcia z naszymi podopiecznymi także prowadzą specjaliści w ramach zdobywanych na drodze projektiowej, w postaci darowizn i wpłat jednego procenta od podatku od osób fizycznych.


Jesteśmy organizacją NON PROFIT, nie prowadzimy działalności gospodarczej, dlatego wszelka pomoc, organizacyjna, rzeczowa, finansowa ma dla nas zasadnicze znaczenie i stanowić będzie przyczynek do szybszego i jeszcze sprawniejszego rozwoju naszej organizacji a tym samym przyczyni się do pełnej realizacji wytyczonych celów.


A pomysły działań są warte wsparcia i pomocy. Jeśli muda się realizacja naszych planów - także dzięki Państwa pomocy - wiele dzieci, dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin będzie szczęśliwych.


Z naszej strony w zamian za okazaną pomoc oferujemy reklamę Państwa na naszej stronie oraz podziękowań.


O działalności Stowarzyszenia można poczytać na jedenswiat.org a zdjęcia obejrzeć na jedenswiat.fotosik.pl

W imieniu naszych podopiecznych, niepełnosprawnych dzieci serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i serce.


Zarząd Integrującego Stowarzyszenia Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi

#wolontariat #pracacharytatywna #niepelnosprawni #organizacjapozytkupublicznego #KRS0000144665 #jedenprocent #1procent

0 wyświetlenia

510026345

©2019 by jedenswiat. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now